Werkgevers

Ben je een werkgever en kun je binnen je organisatie een of meerdere nieuwe medewerkers gebruiken?

Werkgevers


Ben je een werkgever en kun je binnen je organisatie een of meerdere nieuwe medewerkers gebruiken? Wie weet ben je dan bij het Jongerenloket aan het juiste adres!

Wij helpen gemotiveerde jongeren bij het vinden van een passende baan en ook helpen wij werkgevers met het vinden van gemotiveerd personeel.

De doelgroep bestaande uit jongeren tussen de 18 en 27 jaar uit Zaanstad is zeer divers. Iedereen binnen deze leeftijdscategorie die bij ons in beeld komt kan geholpen worden naar een betaalde baan. Ook jongeren afkomstig van het Praktijkonderwijs en jongeren die opgenomen zijn in het Doelgroepregister worden door ons bemiddeld naar werk en/of werkervaringsplaatsen.

Vanuit het Jongerenloket vinden wij het belangrijk dat er een goede match wordt gemaakt en dat er dus sprake is van maatwerk. Iedere jongere is weer anders en heeft andere kwaliteiten en zaken waar rekening mee gehouden dient te worden. Wij kennen onze jongeren goed en kunnen een goede inschatting maken van het werk wat bij hen past. Om een plaatsing bij eem werkgever succesvol te laten verlopen kunnen we gebruik maken van diverse instrumenten.

Voor verdere vragen en een gericht antwoord verzoeken wij je om rechtstreeks contact met ons op te nemen. Dan helpen wij je graag op persoonlijke wijze verder.

Definities


Praktijkonderwijs: Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs bestemd voor leerlingen met een leerachterstand. De leerlingen binnen het praktijkonderwijs zijn jongeren van 12 tot maximaal 18 jaar. De theorie in het vmbo is voor deze leerlingen te moeilijk. De school besteedt daarom vooral aandacht aan praktische vakken en vaardigheden.

Doelgroepregister: Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken extra banen creĆ«ren voor mensen met een ziekte of handicap.

Werkgevers kunnen aan de hand van het burgerservicenummer zien of iemand in het doelgroepregister staat. En of deze persoon dus meetelt voor de banenafspraak.

Instrumenten: Gemeente Zaanstad heeft diverse instrumenten die onder specifieke voorwaarden kunnen worden ingezet als stimulans voor een werkgever om een werkzoekende in dienst te nemen. Er zijn financiƫle stimuleringsmiddelen in de vorm van subsidies: de jongerenvoucher, de stimuleringssubsidie, de scholings- en begeleidingsvoucher en de loonkostensubsidie. Tevens kan het instrument jobcoaching in bepaalde situaties worden ingezet om een werknemer op de werkplek te begeleiden.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring